YẾN TIỆC

2015-12-31 19:12
YẾN TIỆC   
 
Vào cung điện con   tựa  bên lòng Chúa
 
Dự yến tiệc Thánh chan chứa yêu thương
 
Bánh Trường Sinh ôi thần lương nuôi dưỡng
 
Con thuộc về Chúa - là của Chúa thôi
 
Thánh Thể  Ân Tình gọi mời con tới
 
Để trao ban Bánh Hằng Sống từ trời
 
Nuôi  đời con bằng yến tiệc thần linh
 
Chính Máu Thịt mình Tình Yêu Chí Thánh
 
Ôi  Giesu  -  Ngài hiện thân nơi tấm bánh
 
Bánh từ trời nuôi hồn con no say
 
Yêu thương dâng đầy - hạnh phúc ngất ngây
 
Chúa ở trong con - Con ở trong Chúa
 
Khát khao đời con được luôn có Chúa
 
Được ở mãi trong tình thương của Ngài
 
Thuyền đời con xin Ngài cầm tay lái
 
Vượt trùng dương, vượt sóng gió trần ai             
 
               
 
Con kính lạy suối Thánh Thể Chí Ái
 
Của Lễ Hiến Tế  đình đồi  Canve
 
Con say mê nguồn ân phúc tràn trề
 
Cho con được no nê yến tiệc Thánh
 
Mình Máu Chúa ngọt ngào ôi  linh thánh
 
Ngát hương tình nhiệm tích của yêu thương
 
Con ngất ngây  trong hạnh phúc Thiên Đường
 
Nguồn thần lương  cho hồn con nương náu
 
Tình Chúa cao vời con sao hiểu thấu ?
 
Bí Tích Thánh Thể yêu thương nhiệm mầu
 
Con cúi đầu xin cảm nếm ân sâu
 
Dâng về Chúa dấu yêu khúc cảm tạ
 
Tấm bánh đời con là mẻ cá lạ
 
Xin bẻ ra chia sẻ với muôn người
 
Thánh Thế  suối  nguồn sự sống Chúa ơi
 
Yến tiệc nước Trời  đời con khao khát
 
Từ Linh