VĨNH BIỆT

2015-12-31 19:08
VĨNH BIỆT
 
Thơ TỪ LINH 
 
Xin vĩnh biệt trần gian Chúa ơi !
 
Con bỏ lại mọi sự trên đời
 
Danh lợi , tiền tài và thất bại
 
Chỉ còn lại Tình Yêu của Ngài
 
Ngàn thu vĩnh biệt là mãi mãi
 
Cõi trần ai một phút mong manh
 
Kiếp phù hoa Chúa là sức mạnh
 
Dẫn con về quê hương vĩnh hằng
 
Con trở về với Chúa , Chúa ơi !
 
Chết không phải là hết kiếp người
 
Nhưng là bắt đầu cuộc sống mới
 
Khi tên đã được ghi trên trời
 
Con trở về với Chúa , Chúa ơi
 
Dẫu đời con vương lấm bụi đời
 
Khẩn cầu Chúa nguồn ơn cứu rỗi
 
Rửa con trong Thánh Ân diệu vời
 
Thuyền đời sóng gió hồn nổi trôi
 
Con chơi vơi lạc lối quê trời
 
Cứu con Chúa ơi đời u tối
 
Ánh sáng ngàn thu xin chiếu soi
 
Đời lữ thứ con mong bến đợi
 
Điểm hẹn yêu thương Chúa đón chờ
 
Về bên Chúa hạnh phúc êm mơ
 
Thượng uyển ngát hương xin rộng mở
 
Từ Vực Sâu xin Ngài vực đỡ
 
Dim con trong Máu Nước Thánh Ân
 
Dẫn con về với Chúa khoan nhân
 
Kề bên Chúa suối nguồn hoan lạc
 
Trong tay Ngài hồn con phó thác
 
Quê Trời con khao khát Chúa ơi
 
Dòng suối mát cho con nghỉ ngơi 
 
Để Chúa ở đâu con ở đó.