Thuyền Trên Sông Thương

2015-12-26 01:01

THUYN  TRÊN  SÔNG THƯƠNG

 

Có  giòng sông mang tên Lòng Thương Xót

Chy tràn tr  ngun  nước ngt mát trong

Giòng nước hy vng cun cun sc sng 

Cho thuyn con xuôi mái dưới nng hng

 

Trên con sông Thương Chúa là l sng

Là khi tình nng là ngun cy trông

Là đim ta đi con trong  bão giông

Làm tan biến trái su đông chín mng

 

Lòng thương xót Chúa mênh mông bát ngát

Cho hn con nim tín thác tinyêu

Thánh Giá đi chiu ca l toàn thiêu

Chúa giang tay trao ngun NƯỚC và MÁU

 

Lòng thương xót Chúa hn con nương náu

Ty ra,  gii thoát, cu đ,   cha lành

Giòng máu nóng  cho con ơn sc mnh 

Giòng nước thánh ty  ngun mch  th tha

 

Thuyn trên sông Thương ch nhiu thp giá

Can Vê cuc đi nghit ngã đng cay

Có Chúa trong thuyn hn con no say 

Đi  có Chúa  con  ngt ngây hnh phúc

 

Con trm lng đ nghe hn thn thc

Lòng xót thương Chúa ôi quá bao la

Chúa nhìn con trao yêu thương hi hà

Con nhìn Chúa  ôi  Ngài là  tt c

 

Thuyn trên sông Thương n hoa Thương Xót

Biến  đng đót trong ân phúc ngt ngào

Trong nước và máu đào nơi Thánh Tâm

Con  lng thm  xin TriÂn Tình Chúa

 

Con tín thác vào tình thương chan cha

Chúa là hi đăng  soi bến  thuyn đi

Lướt sóng vượt khơi con v bến đợi.

 

TỪ LINH