Mẹ Dưới Bóng Chúa Thánh Linh

2015-12-26 00:51

cha               Mẹ dịu vợi chứa chan Ân Tình Thánh

Tiếng xin    Tiếng xin vâng sức mạnh của ân tình

 Mẹ an bình dưới bóng Chúa Thánh Linh

 Đầy phúc vinh  Mẹ  đơm bông kết trái

 

Đồi cao dốc chẳng từ nan sợ hãi

Hồn hân hoan tràn ơn Chúa Thánh Linh

Chuỗi yêu thương Mẹ hăng hái đăng trình

Giữa tình đất tình trời tròn giao ước

 

Maria -  Mẹ dư  đầy Ơn Phước

Chúa  ở  cùng Mẹ từng  bước  song hành

Thần Khí an lành  rợp bóng trên Mẹ

Danh Thánh Mẹ muôn thế hệ  tôn vinh

 

 Canve  thập hình  Mẹ dâng của lễ

Ôm xác con trên đồi vắng cô liêu

Ôi đau thương trong chiều tím tiêu điều

Mẹ dâng trao  tình thập tự hiến tế

 

Mẹ yêu ơi !  đường trần nhiều dâu bể

Xin dẫn con vào trường dậy Thánh Linh

Cùng với Mẹ con đi vào đường Tình

Đường  tha thứ, trao ban  và tín thác

 

Maria Mẹ  tràn  phúc hoan lạc

Trong lặng thinh Mẹ trao hiến  trọn đời

Tình của Mẹ giao hòa cả đất trời

Yêu thương đó Mẹ đồng công cứu chuộc

 

Maria  -  trần gian con mỏi bước

Đời ngược xuôi dong duổi lắm gian nan

Con đi hoang lạc hướng quê Thiên Đàng

Mẹ yêu ơi  xin đưa tay vực đỡ

 

Đây hồn xác tình con từng mảnh vỡ

Nhưng cậy trông lòng từ ái vô bờ

Xin Thần Linh cứu độ phủ Thiên Ân

Trong Cho con được nương thân trong Nhà Chúa.

 

Từ Linh