LẶNG THẦM

2015-12-31 19:13
LẶNG THẦM
 
Lặng trầm để hồn con nghe tiếng Chúa
 
Rót vào tim Lời Hằng Sống yêu thương
 
Ru đời con vào hạnh phúc Thiên Đường
 
Giữa trần gian đầy đau thương gian trá
 
Lặng trầm để con nhìn lên Thánh Giá
 
Chúa giang tay đón lấy muôn tội đời
 
Trên đồi Canve chiều tím buông lơi
 
Chúa gục đầu cho con được cứu rỗi
 
Lặng trầm để nghe tâm tư sám hối
 
Lối con đi lạc trôi giữa giòng đời
 
Con chơi với trong bóng tối mù khơi
 
Chúa  là Đường dẫn  con về chính lối
 
Lệ trào rơi con xin Ngài thứ lỗi
 
Dắt con về nép dưới bóng từ bi
 
Tạ ơn Ngài năm tháng luôn độ  trì
 
Cho đời con luôn sống trong Thần Khí
 
Lặng trầm con  bước đi trong  Thánh Ý
 
Ân  tình diệu kỳ  Ngài chết vì yêu
 
Tình yêu cao siêu ôi quá nhiệm mầu
 
Con cúi đầu nghe thì thào  TA KHÁT
 
Lặng trầm để con uống giòng suối mát
 
Chúa đã trao khi nhận chén đắng cay
 
Cho yêu thương đời con được no đầy
 
Tri  Ân Tình Chúa cao dầy khôn sánh
 
Lặng thầm để hồn luôn bên Nhan Thánh
 
Luôn ở trong biển xót thương của Ngài
 
Cùng Ngài bước trên nẻo đường chông gai
 
Cùng nguyện cầu trong vườn dầu thao thức
 
Con ước mơ tháo những đinh buốt nhức
 
Được rút lưỡi đòng bên cạnh nương long
 
Được lau khô giọt máu hồng còn đọng
 
Trên Thánh Giá đong đầy đỉnh thương xót
 
Từ Linh