Con Mở Ra

2015-12-31 19:11
Con Mở Ra
 
Ephata – Hãy mở ! Hãy mở ra ….Ephata 
 
Ephata Con mở ra Chúa ơi !
 
Mở môi để con vang lời ca ngợi
 
Mở tai để con nghe Lời Hằng Sống
 
Cho tim con rung động trước cuộc đời
 
Ephata Tình Chúa luôn gọi mời
 
Gặp gỡ Chúa nơi những người bé nhỏ
 
Những người nghèo khó, thống khổ bơ vơ
 
Đang ngửa tay nơi đầu đường xó chợ
 
Xin đoái nhìn bao cảnh đời bão tố
 
Giơ tay kêu cầu Chúa chạnh lòng thương 
 
Hồng ân Chúa phủ lấp  mọi sầu vương 
 
Cho tình yêu đong đầy biển thương xót
 
Ephata Tinh Ngài như suối ngọt
 
Suối Thánh Ân tan biến con trong Ngài
 
Để cuộc đời còn lại cõi trần ai
 
Con biết  sống cho đi là nhận lãnh
 
Chúa ẩn thân trong mảnh đời bất hạnh
 
Nơi bàn tay ngửa xin có dấu đanh
 
Nơi em bé đơn côi vì giá lạnh
 
Nơi người rách rưới  cần tấm áo lành
 
Chúa ẩn thân nơi người cần  cơm bánh  
 
Nơi bệnh nhân quằn quại trong khổ  đau
 
 Gian trần Chúa ơi  một  biển u  sầu 
 
Con cúi  đầu   xin Ngài ban sức sống
 
Thân lạy Chúa cho tim con mở rộng
 
Để con thấy Chúa trong từng nỗi đau
 
Lòng Chúa xót thương như một phép màu
 
Chữa lành con trong  Tình Yêu thập giá
 
Ephata con dâng lời cảm tạ
 
Những mẻ cả lạ kết nối trong đời
 
Ơn Thánh Chúa như ân tình biển khơi
 
Con khát khao  một đời tri ân  Chúa
 
Từ  Linh
 
EPHATA
 
Ephata Con mở ra Chúa ơi !
 
Mở môi để con vang lời ca ngợi
 
Mở tai để con nghe Lời Hằng Sống
 
Cho tim con rung động trước cuộc đời
 
Ephata Tình Chúa luôn gọi mời
 
Gặp gỡ Chúa nơi những người bé nhỏ
 
Những người nghèo khó, thống khổ bơ vơ
 
Đang ngửa tay nơi đau đường xó chợ
 
Xin đoái nhìn bao cảnh đời bão tố
 
Giơ tay kêu cầu lông Chúa yêu thương 
 
Ngài xoa dịu khỏa lấp nỗi đoạn trường
 
Cho tình yêu đong đầy biển thương xót
 
Ephata Tinh Ngài như suối ngọt
 
Suối Thánh Ân tan biến con trong Ngài
 
Để cuộc đời còn lại cõi trần ai
 
Con biết sống cho đi là nhận lãnh
 
Chúa ẩn thân trong mảnh đời bất hạnh
 
Trong bàn tay ngửa xin có dấu đanh
 
Trong em bé đơn côi vì giá lạnh 
 
Trong bệnh nhân quằn quại trong khổ sầu 
 
Thân lạy Chúa cho tim con mở rộng
 
Để con thấy Chúa trong từng nỗi đau
 
Lòng Chúa xót thương xin là phép màu
 
Chữa lành con bằng Tình Yêu thập giá
 
Ephata con dâng lời cảm tạ
 
Những mẻ cả lạ kết nối trong đời
 
Ơn Thánh Ngài như ân tình biển khơi
 
Cúi đầu xin một đời tri ân Chúa
 
Tu Linh