Chúa và Con

2015-12-31 19:16
Chúa và Con
 
Chỉ duy mình Chúa có lòng Thương Xót
 
Tràn trề như suối nước ngọt mát trong
 
Chúa là sự sống là nguồn cậy trông
 
Cho hồn con được say trong Tình Chúa
 
Chỉ duy mình Chúa từ bi chan chứa
 
Tình tuyệt vời của người chết vì yêu
 
Canve  xưa,  đỉnh hiến tế một chiều
 
Cho hồn con say trong Tình Thập Giá
 
Ôi Tình Chúa bao la như biển cả
 
Giao hòa con trong ân phúc hải hà
 
Chúa và con xin mãi chẳng rời xa
 
Trong Thánh Linh Chúa, hồn con say nghỉ
 
Chúa là Tình Yêu , là Chân Thiện Mỹ
 
Con mê say Lời Hằng Sống của Ngài
 
Để đời con lúc ngã quy chông gai
 
Chúa vác con trên vai vượt tăm tối
 
Con muốn say Tình Chúa, chỉ Chúa thôi
 
Cho con yêu mình Chúa mãi không ngơi
 
Con không thể xa rời Ngài được nữa
 
Vì chính Ngài là vinh phúc đời con
 
Con giơ cao tay dâng tấm lòng son
 
Tình Chúa và con xin mãi vuông tròn
 
Dù thân phận con mỏng dòn yếu đuối
 
Nhưng Ngài cúi xuống  chạm tới đời con
 
Con yêu Chúa, yêu nguồn phúc linh Chúa
 
Để con say trong Thần Khí Thánh Thần
 
Cho đời con được bao phủ linh ân
 
Được dự phần trong yến tiệc giao ước
 
Chúa ơi ! dẫu đường đời con xuôi ngược
 
Chúa vẫn luôn là nguyện ước đời con
 
Bên Chúa con say hạnh phúc no tròn
 
Chỉ mình Chúa thôi, sắt son trọn kiếp
 
Từ Linh