Ánh Mắt Xót Thương

2016-02-14 09:03
Chúa  nhìn con với ánh mắt xót thương
 
Như muốn trao cho con cả thiên đường
 
Giòng máu đào luôn đổ tuôn như thác
 
Suối nước mát từ nương long trào dâng
 
Cảm tạ Thien Chúa  là Đấng khoan nhân
 
Cho con say nguồn Thánh ân tuôn trào
 
Ôi ! Lạy Chúa  trọn đời con hiến trao
 
Trong tay Chúa dấu yêu con tín thác
 
Con nhìn lên Chúa tâm hồn khao khát
 
Chỉ mình Chúa thôi hạnh phúc ngập trời
 
Con yêu Chúa ôi tình Ngài xót thương
 
Yêu biển tình ngát hương hoa Thánh giá
 
Ánh mắt Chúa bao la như biển cả
 
Như sóng trào dâng ân phúc hải hà
 
Soi thấu đuờng đời khi con vấp ngã
 
Vực con lên bằng tình yêu thứ tha
 
Con ca ngợi Lòng Thương Xót bao la
 
Cơn say sưa trong ánh mắt giao hòa
 
Bài tình ca yêu thương trên Thập Giá
 
Cho nhân loại vượt qua nỗi truân chuyên
 
Ánh mắt Chúa là suối nguồn bình yên
 
Đầy trìu mến , uy quyền và trao hiến
 
Chúa vẫn mãi là điều con ước nguyện
 
Chỉ mình Chúa con trọn đời trung kiên
 
Lòng thương xót Chúa vô biên, bất biến
 
Bao phủ trên con khi đời ưu phiền
 
Dù thân phận con tật nguyền yếu đuối
 
Chúa đã cúi xuống chạm tới đời con
 
Con muốn say Tình Chúa, chỉ Chúa thôi
 
Cho con yêu mình Chúa mãi không vơi
 
Con không thể xa rời Chúa được nữa
 
Bởi chính Ngài  là vinh phúc đời con.
 
Từ Linh