Lòng Thương Xót

Ánh Mắt Xót Thương 2 - Ý Thơ: Từ Linh - Nhạc: Đinh Công Huỳnh

2016-06-30 08:24
Ánh Mắt Xót Thương 2 - Ý Thơ: Từ Linh - Nhạc: Đinh Công Huỳnh

Đỉnh Trời Xót Thương - Ý Thơ: Từ Linh Nhạc: Thế Thông

2016-06-30 08:23
Đỉnh Trời Xót Thương - Ý Thơ: Từ Linh - Nhạc: Thế Thông

Suối Nguồn Xót Thương - Ý Thơ: Từ Linh Nhạc: Hải Triều

2016-06-30 08:21
Suối Nguồn Xót Thương - Ý Thơ: Từ Linh Nhạc: Hải Triều

Thập Giá Nở Hoa (Từ Linh- Đinh Công Huỳnh)

2016-02-26 15:51
Thập Giá Nở Hoa (Từ Linh- Đinh Công Huỳnh)

Đại Dương Thương Xót (Từ Linh - Đinh Công Huỳnh)

2016-02-22 15:10
Đại Dương Thương Xót  (Từ Linh - Đinh Công Huỳnh)

Hoa Xót Thương

2016-02-14 09:00
Hoa Xót Thương

Ánh Mắt Xót Thương

2016-02-14 08:49
Ánh Mắt Xót Thương

Tự Tình Sám Hối

2015-12-26 01:13
Tự Tình Sám Hối

Thuyền Trên Sông Thương

2015-12-26 01:10
Thuyền Trên Sông Thương

Tâm Tình Thống Hối

2015-12-25 22:37
Tâm Tình Thống Hối
1 | 2 >>